Publikációk

Karchag

Magyar nyelven:

Gelle, Zs. 2020. A magától keletkezett fény. Narratívák a Szvajambhú sztúpa kultuszában. In: Keréknyomok 14/7. Budapest: Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Gelle, Zs. 2018. A bódhnáthi sztúpa története tibeti források tükrében. In: Orpheus Noster 11/3. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem

Gelle, Zs. 2018. A belső démonok és az „elvágás” (csö) tibeti gyakorlata. In: A köztes lét túloldalán. Hajas Tibor művészete és a tibeti misztériumok. Budapest: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum (Inner Demons and the Tibetan Practice of „Cutting” (gcod))

Gelle, Zs. 2017. Ama Jangri, a sárkányon lovagló dákiní – Hegykultusz a nepáli Himalájában. In: Szent hegyek, szent emberek. Budapest: Buddhizmus-kutatás Központ (Ama Yangri, the Dakini Riding on a Dragon – A Mountain Cult in the Nepali Himalaya)

Gelle, Zs. 2015. Gter ma a hanyatlás koráról. Szerzőség és hitelesség kérdése egy tibeti szöveg kapcsán. In: Kéklő hegyek alatt lótuszok tava – Tanulmányok Bethlenfalvy Géza tiszteletére. Budapest: L’Harmattan (Gter ma on the Age of Decline – Notes on Authorship and Authenticity)

Gelle, Zs. 2015. Jolmó maṇḍala  – Horváth Z. Zoltán emlékére. Keréknyomok. Budapest: TKBF (Yolmo Maṇḍala – In Memoriam Horváth Z. Zoltán)

Gelle, Zs. 2012. Kolostori tánc Tibetben. Keréknyomok. Budapest: TKBF (Monastic Dance in Tibet)

Gelle, Zs. 2010. Mo – Tibeti jóslás. In: Démonok és védelmezők – Őseink nyomában. Budapest: ELTE (Mo – Tibetan Divination)

Gelle, Zs. 2009. Ratnabhadra életrajza – Buchen Gyurme emlékére. Keletkutatás. Budapest: ELTE (Ratnabhadra’s Namthar)

Gelle, Zs. 2006. A mani thangkáról és indiai előzményeiről. Keletkutatás. Budapest: ELTE (The Tibetan Narrative Thangka and Its Indian Genesis)

Gelle, Zs. 2005. Kunga Rangdöl alászállása a poklok birodalmába – Egy tibeti delog beszámolója. In: Emlékkönyv Kara György Professzor 70. születésnapjára. Budapest: ELTE (Kunga Rangdol’s Journey into Hell – An Account of a Tibetan Delog)

Gelle, Zs. 2003. A mani mantra mesterei. In: Démonok és megmentők. Budapest: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum (The Masters of Mani Mantra)

Gelle, Zs. 2002. Tibet – Mítosz és valóság. Kisebbségkutatás. Budapest: MTA 2002: 11/3 (Tibet – Myth and Reality) Minority Studies and Reviews. Budapest: Hungarian Academy of Sciences

 

Angol nyelven:

 

Fordítások:

2007. Chögyal Namkhai Norbu. The Crystal and the Way of Light. (from English into Hungarian)

2018. Chögyal Namkhai Norbu. The Lamp That Enlightens Narrow Minds. The Life and Times of a Realized Tibetan Master, Khyentse Chökyi Wangchug. (from English into Hungarian)

2019. Shamar Rinpoche. Boundless Awakening: The Heart of Buddhist Meditation. (from English into Hungarian)

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.