Könyvfordítások

Chögyal Namkhai Norbu: A kristály és a fény útja – Szútra, tantra és dzogcsen

A Kristály és a Fény útja című könyvben Chögyal Namkhai Norbu a spirituális ösvényt vizsgálja a dzogcsen szemszögéből. Elmagyarázza az Alap, az Ösvény és a Gyümölcs fogalmát a dzogcsengyakorlásban, mesél neveltetéséről, és arról, hogyan találkozott legfontosabb mesterével, aki megmutatta neki a dzogcsenbe való közvetlen bevezetés valódi jelentését. Ahogy életének története átszövi a tanításokat, a dzogcsent hagyományos kontextusába helyezi, ugyanakkor megmutatja, milyen fontossággal bír saját korunkban. A könyvet gazdagon illusztrálják híres buddhista mesterek, meditációs istenségek és dzogcsenszimbólumok képei. Namkhai Norbu 1938-ban született Kelet-Tibetben, és hároméves korában ismerték el egy híres dzogcsenmester újjászületésének. Végigjárta a „tulkuknak”, reinkarnálódott lámáknak járó teljes, hagyományos oktatási rendszert, és aztán sok híres tibeti mesterrel folytatta tanulmányait, míg a politikai helyzet arra nem kényszerítette, hogy Indiába meneküljön. Később a nápolyi egyetem Keleti Intézetének tibeti és mongol nyelvi professzora lett. Sokat utazott és tanított szerte a világban, legnagyobb központjai Olaszországban és Amerikában vannak, de Magyarországon is működik közössége.

 

Csögyal Namkhai Norbu: A korlátoltság sötétjét megvilágító lámpás

Ez a munka a tibeti irodalom egy fontos műfajához tartozik, melyet namthárnak neveznek. A namthár  — azaz hagiográfia — amellett, hogy életrajzi adatokat közöl, megvalósított mesterek szellemi gyakorlásának mélyebb értelmét is felfedi olvasói előtt. Csökji Wangcsug életrajza, bár nincs messze a namthár műfaj általános szerkezetétől, kissé különbözik attól. Egyrészt különösen élénk narratív megközelítésében, mivel a szerző részben szemtanúja volt egyes eseményeknek, másrészt közeli kapcsolatban állt Kjence rinpocsével és környezetével. Csökji Wangcsug nemcsak a szerző egyik legfontosabb mestere volt, de anyai nagybátyja is, így Csögyal Namkhai Norbu kiváltságos szemlélője lehetett életének, és olyan értője az eseményeknek, mely mások számára nem adatott meg.

 

Samar Rinpócse: Határtalan felébredés – A buddhista meditáció szíve

Ebben a könyvben Samar Rinpócse a rá jellemző módon, tömören, lényegre törően magyarázza el a két fő buddhista meditáció esszenciáját. Ezek a siné (samatha, nyugodt időzés meditáció) és a lhagtong (vipasszjaná, belátás meditáció). A könyvben többek között hasznos tanácsokat olvashatunk arról, hogy a meditáció közben fellépő érzéseket hogyan kezeljük, továbbá arról is, hogyan alakíthatjuk ki a meditációnak kedvező életmódot.

“Az elsődleges haszon, melyet a meditáció gyakorlója megtapasztal, a mindennapi életkörülmények azonnali javulása. A meditáció gyakorlása békésebb, kiegyensúlyozottabb, könnyedebb tudatot eredményez. Mivel a tudat ellazultabb, olyan események, melyek általában zavarnak bennünket, kevésbé tűnnek fontosnak, és többé nem vesszük őket annyira komolyan. Ugyanígy a meditáció során a tudat fokozatosan megtanulja, hogyan legyen külső feltételektől és körülményektől független. Ez a tudat, melyre nincsenek hatással külső feltételek, képes felfedezni saját szilárdságát és nyugalmát. Az egyensúlyban lévő tudat, melyben nincs zavar, kevesebb szenvedés tapasztalásához vezet az életben.”

– Samar Rinpócse